AKTUALNOŚCI WYDARZENIA

VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Pucku

Od 1 kwietnia br. będzie szansa na zmianę swojego najbliższego otoczenia i realny wpływ na rozwój Pucka oraz realizację wymarzonego pomysłu.

Od tego dnia rusza szósta edycja budżetu obywatelskiego i rozpocznie się czas na składanie wniosków na projekty inwestycyjne.

Pomysły mogą dotyczyć m.in. oznakowania ciekawych miejsc w Pucku, budowy bądź doposażenia placów zabaw, zagospodarowania terenów zielonych lub miejsc do odpoczynku i integracji społecznej. Jest także możliwość by podnieść atrakcyjność plaży miejskiej, mola i okolic lub zrealizować pomysł na doposażenie miejsc mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i relaksu lub by pojawiły się elementy małej architektury.

Wszelkie wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego, a także szczegółowy katalog zadań, który jest możliwy do realizacji w zakresie BO 2023 zawiera Uchwała nr XXII/9/2020 podjęta przez Radę Miasta Puck w dniu 7 lutego 2020 r. oraz Uchwała nr LI/3/2022 podjęta Radę Miasta Puck z dnia 28 lutego 2022 r. Wynika z nich także, iż maksymalny koszt jednego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 100.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 300.000,00 zł.

Formularz-zgłoszeniowy projektu

Lista-mieszkańców popierających

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *