AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo

Do 30 kwietnia można złożyć projekt zadania realizowanego w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo.

Budżet obywatelski to demokratyczny proces powierzenia mieszkańcom prawa rozdysponowania części środków finansowych budżetu gminy.

W Gminie Władysławowo już po raz szósty mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na jakie zadania przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu gminy kwotę 350.000,00 zł. Na zadania miejskie łączna pula środków to 200.000,00 zł, a na zadania wiejskie 150.000,00 zł

Kto może zgłosić projekt?
– mieszkaniec Gminy Władysławowo, który ukończył 10. rok życia;
– organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Władysławowo.
Każdy może zaproponować tylko 1 projekt.
Koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50 000 zł.
Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021

Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim we Władysławowie lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres: bo@wladyslawowo.pl

Więcej informacji na stronie:
https://wladyslawowo.pl/cms/28941/vi_edycja oraz https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/vi-edycja-bo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *