AKTUALNOŚCI

Muzeum Hallera we Władysławowie

Dzięki dotacji z MKDNiS powstanie Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie.

„Wspieranie rozwoju kompleksów takich jak „Hallerówka” jest szczególnie istotną częścią misji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pozwalają one zachować pamięć o ludziach, którzy tworzyli i walczyli o Rzeczpospolitą oraz o jej tożsamość.

– Dzięki wsparciu Ministerstwa „Hallerówka” będzie mogła w przyszłości rozszerzać swoją działalność” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Profesor Piotr Gliński podczas wizyty we Władysławowie.

„Hallerówka” – oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy mieści się w zabytkowej wybudowanej w latach 20. XX w. drewnianej willi, należącej do gen. Józefa Hallera oraz jego rodziny. Znajduje się w niej ekspozycja stała zatytułowana „Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały. Życie i służba gen. J. Hallera (1873-1960)”, na którą składają się głównie pamiątki i przedmioty osobiste związane z osobą generała oraz żołnierzami Błękitnej Armii.

W 2020 r. Muzeum Ziemi Puckiej uzyskało w ramach programu Infrastruktura Kultury dotację w wysokości 900 000 zł na sfinansowanie I etapu rozbudowy kompleksu pod wspólną nazwą Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie-Hallerowie.

Kaszubski rzeźbiarz Piotr Golla, na plenerze w Hallerówce

Dzięki dotacji wykonany zostanie podziemny obiekt ekspozycyjny powiązany z istniejącymi zabytkowymi budynkami, w który pomieści wystawę stałą poświęconą wojskowej, społecznej i politycznej działalności generała od okresu „sokolego” do „emigracyjnego”.

Zrekonstruowany zostanie również, istniejący na tym terenie w okresie międzywojennym, sezonowy kiosk spożywczo-pamiątkarski, a po zakończeniu inwestycji cały teren Oddziału będzie ponownie zagospodarowany poprzez nasadzenie zieleni i wykonanie ciągów komunikacyjnych, a także ustawienia elementów małej architektury w celu podniesieniu jego atrakcyjności oraz funkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *