AKTUALNOŚCI

W Chłapowie budują nowy skwer

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie realizuje zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Chłapowo”, współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Władysławowskiej, w szczególności wokół istniejącego zbiornika wody. W ramach inwestycji na żelbetowym oczepie zbiornika pojawią się siedziska, a w wewnętrznej jego części wykonany zostanie taras spacerowy. Nową aranżację tego miejsca zwieńczy element architektoniczny w postaci stalowego trejażu.

Głównym założeniem tej inwestycji jest stworzenie możliwości bezpiecznego przebywania i odpoczynku wokół zbiornika i wykorzystanie zamkniętej części nieruchomości. Ponadto planuje się powiększenie terenów zielonych i nasadzeń roślin ozdobnych, zmianę ustawienia i doposażenie zewnętrznej siłowni oraz wymianę nawierzchni utwardzonych.

W ramach zagospodarowania skweru przewidziano również montaż elementów małej architektury, w tym: nowych ławek, koszy na śmieci, stołów do gier planszowych, przestawienie istniejącego stojaka na rowery oraz ustawienie 2 gablot i tablicy informacyjnej.

Wykonawcą robót jest firma Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o., a termin ich ukończenia planowany jest na drugą połowę maja br. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 979 400 zł brutto.

Wartość uzyskanego dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) stanowi 200 000 zł.

Źródło: www.wladyslawowo.pl

Foto: www.4stronykaszub.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *